Tìm lốp MICHELIN hoàn hảo chỉ trong vài giây

Lốp MICHELIN dành cho chiếc xe MERCEDES-BENZ C-Class của bạn

Bạn đang tìm kiếm lốp xe du lịch MERCEDES-BENZ ? Hãy ghé thăm trang web của MICHELIN Việt Nam để lựa chọn chiếc lốp phù hợp nhất với mẫu xe của bạn

MERCEDES-BENZ C-Class types

C-class c 160

C-class c 160 wagon

C-class c 180

C-class c 180 cdi

C-class c 180 cdi wagon

C-class c 180 cgi

C-class c 180 cgi coupé

C-class c 180 cgi wagon

C-class c 180 coupé

C-class c 180 có thể bỏ mui

C-class c 180 d

C-class c 180 d wagon

C-class c 180 wagon

C-class c 200

C-class c 200 4matic

C-class c 200 4matic wagon

C-class c 200 cdi

C-class c 200 cdi wagon

C-class c 200 cgi

C-class c 200 cgi wagon

C-class c 200 coupé

C-class c 200 coupé 4matic

C-class c 200 có thể bỏ mui

C-class c 200 có thể bỏ mui 4matic

C-class c 200 d

C-class c 200 d coupé

C-class c 200 d có thể bỏ mui

C-class c 200 d wagon

C-class c 200 kompressor

C-class c 200 wagon

C-class c 200 wagon 4matic

C-class c 220

C-class c 220 bluetec

C-class c 220 cdi

C-class c 220 cdi coupé

C-class c 220 cdi wagon

C-class c 220 d

C-class c 220 d 4 matic

C-class c 220 d 4matic

C-class c 220 d coupé

C-class c 220 d coupé 4matic

C-class c 220 d có thể bỏ mui

C-class c 220 d có thể bỏ mui 4matic

C-class c 220 d wagon

C-class c 220 d wagon 4matic

C-class c 230

C-class c 230 coupé

C-class c 230 wagon

C-class c 240

C-class c 240 4matic

C-class c 240 4matic wagon

C-class c 240 wagon

C-class c 250

C-class c 250 bluetec

C-class c 250 bluetec 4matic

C-class c 250 cdi

C-class c 250 cdi 4matic

C-class c 250 cdi 4matic wagon

C-class c 250 cdi coupé

C-class c 250 cdi wagon

C-class c 250 cgi

C-class c 250 cgi wagon

C-class c 250 coupé

C-class c 250 d

C-class c 250 d 4matic wagon

C-class c 250 d coupé

C-class c 250 d có thể bỏ mui

C-class c 250 d wagon

C-class c 250 wagon

C-class c 270 cdi

C-class c 280

C-class c 280 cgi wagon

C-class c 280 wagon

C-class c 300

C-class c 300 bluetec hybrid

C-class c 300 bluetec hybrid wagon

C-class c 300 cdi 4matic

C-class c 300 cdi 4matic wagon

C-class c 300 coupé

C-class c 300 có thể bỏ mui

C-class c 300 d

C-class c 300 d 4 matic wagon

C-class c 300 d 4matic

C-class c 300 d 4matic coupé

C-class c 300 d coupé

C-class c 300 d wagon

C-class c 300 h

C-class c 300 h wagon

C-class c 320 4matic

C-class c 320 4matic wagon

C-class c 320 cdi

C-class c 320 cdi wagon

C-class c 350

C-class c 350 4matic

C-class c 350 cdi

C-class c 350 cdi wagon

C-class c 350 cgi

C-class c 350 cgi 4matic

C-class c 350 cgi wagon

C-class c 350 coupé

C-class c 350 e

C-class c 350 e wagon

C-class c 350 wagon

C-class c 400 4matic

C-class c 400 4matic coupé

C-class c 400 4matic có thể bỏ mui

C-class c 400 4matic wagon

C-class c 450 4matic wagon

MERCEDES-BENZ C-Class pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 160 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 160 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 D pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 D Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 180 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CGI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CGI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Coupé 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 có thể bỏ mui 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Kompressor pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Wagon 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 BlueTec pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D 4 Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Coupé 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D có thể bỏ mui 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Wagon 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 230 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 230 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 230 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 240 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 240 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 240 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 240 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 BlueTec pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 BlueTec 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CGI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CGI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 250 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 270 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 280 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 280 CGI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 280 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 BlueTec Hybrid pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 BlueTec Hybrid Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 CDI 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 CDI 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4 Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4Matic Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 h pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 300 h Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 320 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 320 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 320 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 320 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CDI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CDI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 e pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 e Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 350 Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic Coupé pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic có thể bỏ mui pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic Wagon pressures

MERCEDES-BENZ C-Class C 450 4Matic Wagon pressures

Lưu ý pháp lý

Kích cỡ lốp và/hoặc chỉ số tốc độ được liệt kê có thể khác đôi chút so với kích cỡ lốp nguyên gốc (lốp theo xe) được hiện thị trên thẻ thông tin của xe. Đại lý lốp tại địa phương, với kiến thức đã được đào tạo, sẽ hỗ trợ bạn những thông tin sau đây khi thực hiện việc lắp đặt lốp:

 

  1. Thông báo chủ xe biết liệu các lốp thay thế có khác biệt về chỉ số tốc độ so với lốp nguyên gốc hay không và tốc độ tối đa cho phép của xe có bị giới hạn theo chỉ số tốc độ thấp hơn của lốp hay không. 

  2. Xác định liệu áp suất lốp có cần phải điều chỉnh hay không để tương thích với kích cỡ lốp thay thế.

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt web không được hỗ trợ bởi trang web này. Điều này có thể dẫn đến một số chức năng của trang web không hoạt động được hoặc gây ra một số hiện tượng lạ khi bạn truy cập thông tin. Hãy nâng cấp/cài đặt một trong các trình duyệt để sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này