Tìm lốp MICHELIN hoàn hảo chỉ trong vài giây

Lốp MICHELIN dành cho chiếc xe MERCEDES-BENZ C-Class của bạn

Bạn đang tìm kiếm lốp xe du lịch MERCEDES-BENZ ? Hãy ghé thăm trang web của MICHELIN Việt Nam để lựa chọn chiếc lốp phù hợp nhất với mẫu xe của bạn

Loại xe MERCEDES-BENZ C-Class

C-class c 160

C-class c 160 wagon

C-class c 180

C-class c 180 cdi

C-class c 180 cdi wagon

C-class c 180 cgi

C-class c 180 cgi coupé

C-class c 180 cgi wagon

C-class c 180 coupé

C-class c 180 có thể bỏ mui

C-class c 180 d

C-class c 180 d wagon

C-class c 180 wagon

C-class c 200

C-class c 200 4matic

C-class c 200 4matic wagon

C-class c 200 cdi

C-class c 200 cdi wagon

C-class c 200 cgi

C-class c 200 cgi wagon

C-class c 200 coupé

C-class c 200 coupé 4matic

C-class c 200 có thể bỏ mui

C-class c 200 có thể bỏ mui 4matic

C-class c 200 d

C-class c 200 d coupé

C-class c 200 d có thể bỏ mui

C-class c 200 d wagon

C-class c 200 kompressor

C-class c 200 wagon

C-class c 200 wagon 4matic

C-class c 220

C-class c 220 bluetec

C-class c 220 cdi

C-class c 220 cdi coupé

C-class c 220 cdi wagon

C-class c 220 d

C-class c 220 d 4 matic

C-class c 220 d 4matic

C-class c 220 d coupé

C-class c 220 d coupé 4matic

C-class c 220 d có thể bỏ mui

C-class c 220 d có thể bỏ mui 4matic

C-class c 220 d wagon

C-class c 220 d wagon 4matic

C-class c 230

C-class c 230 coupé

C-class c 230 wagon

C-class c 240

C-class c 240 4matic

C-class c 240 4matic wagon

C-class c 240 wagon

C-class c 250

C-class c 250 bluetec

C-class c 250 bluetec 4matic

C-class c 250 cdi

C-class c 250 cdi 4matic

C-class c 250 cdi 4matic wagon

C-class c 250 cdi coupé

C-class c 250 cdi wagon

C-class c 250 cgi

C-class c 250 cgi wagon

C-class c 250 coupé

C-class c 250 d

C-class c 250 d 4matic wagon

C-class c 250 d coupé

C-class c 250 d có thể bỏ mui

C-class c 250 d wagon

C-class c 250 wagon

C-class c 270 cdi

C-class c 280

C-class c 280 cgi wagon

C-class c 280 wagon

C-class c 300

C-class c 300 bluetec hybrid

C-class c 300 bluetec hybrid wagon

C-class c 300 cdi 4matic

C-class c 300 cdi 4matic wagon

C-class c 300 coupé

C-class c 300 có thể bỏ mui

C-class c 300 d

C-class c 300 d 4 matic wagon

C-class c 300 d 4matic

C-class c 300 d 4matic coupé

C-class c 300 d coupé

C-class c 300 d wagon

C-class c 300 h

C-class c 300 h wagon

C-class c 320 4matic

C-class c 320 4matic wagon

C-class c 320 cdi

C-class c 320 cdi wagon

C-class c 350

C-class c 350 4matic

C-class c 350 cdi

C-class c 350 cdi wagon

C-class c 350 cgi

C-class c 350 cgi 4matic

C-class c 350 cgi wagon

C-class c 350 coupé

C-class c 350 e

C-class c 350 e wagon

C-class c 350 wagon

C-class c 400 4matic

C-class c 400 4matic coupé

C-class c 400 4matic có thể bỏ mui

C-class c 400 4matic wagon

C-class c 450 4matic wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 160

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 160 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 CGI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 D

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 D Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 180 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CGI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 CGI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Coupé 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 có thể bỏ mui 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 D Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Kompressor

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 200 Wagon 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 BlueTec

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D 4 Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Coupé 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D có thể bỏ mui 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 220 D Wagon 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 230

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 230 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 230 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 240

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 240 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 240 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 240 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 BlueTec

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 BlueTec 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CGI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 CGI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 D Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 250 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 270 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 280

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 280 CGI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 280 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 BlueTec Hybrid

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 BlueTec Hybrid Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 CDI 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 CDI 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4 Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D 4Matic Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 D Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 h

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 300 h Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 320 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 320 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 320 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 320 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CDI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CDI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 CGI Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 e

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 e Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 350 Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic Coupé

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic có thể bỏ mui

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 400 4Matic Wagon

Kích cỡ và áp suất lốp cho MERCEDES-BENZ C-Class C 450 4Matic Wagon

Lưu ý pháp lý

Kích cỡ lốp và/hoặc chỉ số tốc độ được liệt kê có thể khác đôi chút so với kích cỡ lốp nguyên gốc (lốp theo xe) được hiện thị trên thẻ thông tin của xe. Đại lý lốp tại địa phương, với kiến thức đã được đào tạo, sẽ hỗ trợ bạn những thông tin sau đây khi thực hiện việc lắp đặt lốp:

 

  1. Thông báo chủ xe biết liệu các lốp thay thế có khác biệt về chỉ số tốc độ so với lốp nguyên gốc hay không và tốc độ tối đa cho phép của xe có bị giới hạn theo chỉ số tốc độ thấp hơn của lốp hay không. 

  2. Xác định liệu áp suất lốp có cần phải điều chỉnh hay không để tương thích với kích cỡ lốp thay thế.

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt web không được hỗ trợ bởi trang web này. Điều này có thể dẫn đến một số chức năng của trang web không hoạt động được hoặc gây ra một số hiện tượng lạ khi bạn truy cập thông tin. Hãy nâng cấp/cài đặt một trong các trình duyệt để sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này