Tìm lốp MICHELIN hoàn hảo chỉ trong vài giây

Lốp MICHELIN dành cho chiếc xe MERCEDES E-Class của bạn

Bạn đang tìm kiếm lốp xe du lịch MERCEDES ? Hãy ghé thăm trang web của MICHELIN Việt Nam để lựa chọn chiếc lốp phù hợp nhất với mẫu xe của bạn

MERCEDES E-Class types

E-class e 200 2.0 kompressor 163

E-class e 200 2.0 l 136

E-class e 200 2.0 l 184

E-class e 200 4 matic wagon 2.0 l 184

E-class e 200 4matic 2.0 l 184

E-class e 200 bluetec 2.1 d 136

E-class e 200 bluetec wagon 2.1 d 136

E-class e 200 cdi 2.1 cdi 136

E-class e 200 cdi 2.2 cdi 102

E-class e 200 cdi 2.2 cdi 116

E-class e 200 cdi 2.2 cdi 122

E-class e 200 cdi 2.2 cdi 136

E-class e 200 cdi wagon 2.1 cdi 136

E-class e 200 cgi 1.8 l 170

E-class e 200 cgi 1.8 t 184

E-class e 200 cgi có thể bỏ mui 1.8 t 184

E-class e 200 cgi coupé 1.8 t 184

E-class e 200 cgi wagon 1.8 t 184

E-class e 200 có thể bỏ mui 2.0 l 136

E-class e 200 có thể bỏ mui 2.0 l 184

E-class e 200 có thể bỏ mui 4matic 2.0 l 184

E-class e 200 coupé 2.0 l 136

E-class e 200 coupé 2.0 l 184

E-class e 200 coupé 2.2 l 150

E-class e 200 coupé 4matic 2.0 l 184

E-class e 200 d 2.0 td 75

E-class e 200 d wagon 2.0 d 150

E-class e 200 kompressor 1.8 kompressor 163

E-class e 200 kompressor 1.8 kompressor 184

E-class e 200 kompressor wagon 1.8 kompressor 163

E-class e 200 kompressor wagon 1.8 t kompressor 184

E-class e 200 ngt 1.8 kompressor 163

E-class e 200 wagon 2.0 kompressor 163

E-class e 200 wagon 2.0 l 136

E-class e 200 wagon 2.0 l 184

E-class e 200 wagon 4matic 2.0 l 184

E-class e 200d 2.0 d 150

E-class e 220 2.2 l 150

E-class e 220 bluetec 2.1 d 170

E-class e 220 bluetec 4matic wagon 2.1 d 170

E-class e 220 bluetec có thể bỏ mui 2.1 d 170

E-class e 220 bluetec coupé 2.1 d 170

E-class e 220 bluetec wagon 2.1 d 170

E-class e 220 cdi 2.1 cdi 136

E-class e 220 cdi 2.1 cdi 143

E-class e 220 cdi 2.1 cdi 150

E-class e 220 cdi 2.1 cdi 170

E-class e 220 cdi có thể bỏ mui 2.1 cdi 170

E-class e 220 cdi coupé 2.1 cdi 170

E-class e 220 cdi wagon 2.1 cdi 143

E-class e 220 cdi wagon 2.1 cdi 150

E-class e 220 cdi wagon 2.1 cdi 170

E-class e 220 có thể bỏ mui 2.2 l 150

E-class e 220 coupé 2.2 l 150

E-class e 220 d 2.0 d 163

E-class e 220 d 2.0 d 194

E-class e 220 d 2.2 d 95

E-class e 220 d 4matic 2.0 d 163

E-class e 220 d 4matic 2.0 d 194

E-class e 220 d all terrain wagon 2.0 d 194

E-class e 220 d có thể bỏ mui 2.0 d 163

E-class e 220 d có thể bỏ mui 2.0 d 194

E-class e 220 d coupé 2.0 d 163

E-class e 220 d coupé 2.0 d 194

E-class e 220 d coupé 4matic 2.0 d 194

E-class e 220 d wagon 2.0 d 163

E-class e 220 d wagon 2.0 d 194

E-class e 220 wagon 2.2 l 150

E-class e 230 2.3 l 150

E-class e 230 2.5 v6 204

E-class e 230 4matic 2.5 v6 204

E-class e 230 wagon 2.3 l 150

E-class e 230 wagon 2.5 v6 204

E-class e 240 2.4 v6 170

E-class e 240 2.6 v6 177

E-class e 240 4matic 2.5 v6 177

E-class e 240 wagon 2.4 v6 170

E-class e 240 wagon 2.6 v6 177

E-class e 250 2.0 l 211

E-class e 250 bluetec 2.1 d 204

E-class e 250 bluetec 4matic 2.1 d 204

E-class e 250 bluetec 4matic wagon 2.1 d 204

E-class e 250 bluetec có thể bỏ mui 2.1 d 204

E-class e 250 bluetec coupé 2.1 d 204

E-class e 250 bluetec wagon 2.1 d 204

E-class e 250 cdi 2.1 cdi 204

E-class e 250 cdi 4matic 2.1 cdi 204

E-class e 250 cdi 4matic wagon 2.1 cdi 204

E-class e 250 cdi có thể bỏ mui 2.1 cdi 204

E-class e 250 cdi coupé 2.1 cdi 204

E-class e 250 cdi wagon 2.1 cdi 204

E-class e 250 cgi 1.8 t 204

E-class e 250 cgi có thể bỏ mui 1.8 t 204

E-class e 250 cgi coupé 1.8 t 204

E-class e 250 cgi wagon 1.8 t 204

E-class e 250 có thể bỏ mui 2.0 l 211

E-class e 250 coupé 2.0 l 211

E-class e 250 td 2.5 td 112

E-class e 250 td 2.5 td 126

E-class e 250 td wagon 2.5 td 112

E-class e 250 td wagon 2.5 td 126

E-class e 250 wagon 2.0 l 211

E-class e 270 cdi 2.7 cdi 170

E-class e 270 cdi 2.7 cdi 177

E-class e 270 cdi wagon 2.7 cdi 170

E-class e 270 cdi wagon 2.7 cdi 177

E-class e 280 2.8 v6 193

E-class e 280 2.8 v6 198

E-class e 280 2.8 v6 204

E-class e 280 3.0 v6 231

E-class e 280 4matic 2.8 v6 204

E-class e 280 4matic 3.0 v6 231

E-class e 280 4matic wagon 2.8 v6 204

E-class e 280 cdi 3.0 cdi 190

E-class e 280 cdi 4matic 3.0 cdi 190

E-class e 280 cdi wagon 3.0 cdi 190

E-class e 280 wagon 2.8 v6 193

E-class e 280 wagon 2.8 v6 204

E-class e 280 wagon 3.0 v6 231

E-class e 290 td 2.9 td 129

E-class e 290 td wagon 2.9 td 129

E-class e 300 2.0 l 245 245

E-class e 300 3.0 l 231

E-class e 300 3.0 td 136

E-class e 300 3.0 td 146

E-class e 300 3.0 v6 231

E-class e 300 3.5 l 252

E-class e 300 4matic 3.0 l 179

E-class e 300 4matic 3.5 l 252

E-class e 300 4matic wagon 3.5 l 252

E-class e 300 bluetec 3.0 cdi 211

E-class e 300 bluetec 3.0 cdi 231

E-class e 300 bluetec hybrid 2.1 hybrid 231

E-class e 300 bluetec hybrid wagon 2.1 hybrid 231

E-class e 300 bluetec wagon 3.0 d 231

E-class e 300 cdi 3.0 cdi 231

E-class e 300 cdi 4matic 3.0 cdi 231

E-class e 300 cdi 4matic wagon 3.0 cdi 231

E-class e 300 cdi wagon 3.0 cdi 231

E-class e 300 có thể bỏ mui 2.0 l 245 245

E-class e 300 có thể bỏ mui 3.5 v6 252

E-class e 300 coupé 2.0 l 245 245

E-class e 300 coupé 3.5 v6 252

E-class e 300 de 2.0 hybrid 316

E-class e 300 de wagon 2.0 hybrid 316

E-class e 300 td wagon 3.0 td 146

E-class e 300 wagon 3.0 v6 231

E-class e 300 wagon 3.5 l 252

E-class e 320 3.2 v6 220

E-class e 320 3.2 v6 225

E-class e 320 4matic 3.2 v6 225

E-class e 320 4matic wagon 3.2 v6 225

E-class e 320 cdi 3.0 cdi 224

E-class e 320 cdi 3.2 cdi 197

E-class e 320 cdi 3.2 cdi 204

E-class e 320 cdi 4matic 3.0 cdi 224

E-class e 320 cdi wagon 3.0 cdi 224

E-class e 320 cdi wagon 3.2 cdi 204

E-class e 320 có thể bỏ mui 3.0 v6 272

E-class e 320 có thể bỏ mui 3.2 v6 220

E-class e 320 coupé 3.0 v6 272

E-class e 320 coupé 3.2 v6 220

E-class e 320 wagon 3.2 v6 220

E-class e 320 wagon 3.2 v6 225

E-class e 350 3.5 l 306

E-class e 350 3.5 v6 272

E-class e 350 4matic 3.5 l 306

E-class e 350 4matic 3.5 v6 272

E-class e 350 4matic wagon 3.5 v6 272

E-class e 350 4matic wagon 3.5 v6 306

E-class e 350 bluetec 3.0 cdi 211

E-class e 350 bluetec 3.0 cdi 252

E-class e 350 bluetec 3.0 cdi 258

E-class e 350 bluetec 4matic 3.0 cdi 252

E-class e 350 bluetec 4matic 3.0 cdi 258

E-class e 350 bluetec 4matic wagon 3.0 d 252

E-class e 350 bluetec 4matic wagon 3.0 d 258

E-class e 350 bluetec có thể bỏ mui 3.0 d 252

E-class e 350 bluetec có thể bỏ mui 3.0 d 258

E-class e 350 bluetec coupé 3.0 d 252

E-class e 350 bluetec coupé 3.0 d 258

E-class e 350 bluetec wagon 3.0 cdi 211

E-class e 350 bluetec wagon 3.0 d 252

E-class e 350 bluetec wagon 3.0 d 258

E-class e 350 cdi 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi 3.0 v6 cdi 265

E-class e 350 cdi 4matic 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi 4matic 3.0 v6 cdi 265

E-class e 350 cdi 4matic wagon 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi 4matic wagon 3.0 v6 cdi 265

E-class e 350 cdi có thể bỏ mui 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi coupé 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi wagon 3.0 v6 cdi 231

E-class e 350 cdi wagon 3.0 v6 cdi 265

E-class e 350 cgi 3.5 v6 292

E-class e 350 cgi có thể bỏ mui 3.5 v6 292

E-class e 350 cgi coupé 3.5 v6 292

E-class e 350 cgi wagon 3.5 v6 292

E-class e 350 có thể bỏ mui 3.5 v6 272

E-class e 350 có thể bỏ mui 3.5 v6 306

E-class e 350 coupé 3.5 v6 272

E-class e 350 coupé 3.5 v6 306

E-class e 350 coupé 4matic 3.5 v6 306

E-class e 350 d 3.0 d 258

E-class e 350 d 4matic wagon 3.0 d 258

E-class e 350 d all terrain wagon 3.0 d 258

E-class e 350 d coupé 3.0 d 258

E-class e 350 d wagon 3.0 d 258

E-class e 350 e 2.0 hybrid 299

E-class e 350 wagon 3.5 v6 272

E-class e 350 wagon 3.5 v6 306

E-class e 400 3.0 l 333

E-class e 400 4matic 3.0 l 333

E-class e 400 4matic có thể bỏ mui 3.0 l 333

E-class e 400 4matic wagon 3.0 l 333

E-class e 400 cdi 4.0 v8 260

E-class e 400 có thể bỏ mui 3.0 v6 333 333

E-class e 400 coupé 3.0 v6 333 333

E-class e 400 coupé 4matic 3.0 l 333

E-class e 400 d all terrain wagon 3.0 d 340

E-class e 400 wagon 3.0 l 333

E-class e 420 4.2 v8 279

E-class e 420 cdi 4.0 cdi 314

E-class e 420 wagon 4.2 v8 279

E-class e 43 amg 4matic 3.0 v6 401

E-class e 43 amg 4matic wagon 3.0 v6 401

E-class e 430 4.3 v8 279

E-class e 430 4matic 4.3 v8 279

E-class e 430 4matic wagon 4.3 v8 279

E-class e 430 wagon 4.3 v8 279

E-class e 50 amg 5.0 v8 347

E-class e 500 4.7 l 408

E-class e 500 4matic 4.7 l 408

E-class e 500 4matic 5.0 v8 306

E-class e 500 4matic 5.5 v8 388

E-class e 500 4matic wagon 4.7 l 408

E-class e 500 5.0 v8 306

E-class e 500 5.0 v8 325

E-class e 500 5.5 v8 388

E-class e 500 có thể bỏ mui 4.7 v8 408

E-class e 500 có thể bỏ mui 5.5 v8 388

E-class e 500 coupé 4.7 v6 408

E-class e 500 coupé 5.5 v8 388

E-class e 500 wagon 4.7 l 408

E-class e 500 wagon 5.0 v8 306

E-class e 500 wagon 5.0 v8 388

E-class e 500 wagon 5.5 v8 388

E-class e 53 amg 4matic 3.0 v6 435

E-class e 53 amg có thể bỏ mui 4matic 3.0 v6 435

E-class e 53 amg coupé 4matic 3.0 v6 435

E-class e 53 amg wagon 4matic 3.0 v6 435

E-class e 55 amg 4matic 5.5 v8 354

E-class e 55 amg 4matic wagon 5.5 v8 354

E-class e 55 amg 5.5 v8 354

E-class e 55 amg 5.5 v8 476

E-class e 55 amg wagon 5.4 v8 476

E-class e 55 amg wagon 5.5 v8 354

E-class e 63 amg 4.0 v8 571

E-class e 63 amg 4matic 5.5 v8 557

E-class e 63 amg 4matic wagon 5.5 v8 558

E-class e 63 amg 5.5 v8 525

E-class e 63 amg 5.5 v8 557

E-class e 63 amg 6.2 v8 514

E-class e 63 amg 6.2 v8 525

E-class e 63 amg s 4matic 5.5 v8 585 585

E-class e 63 amg s 4matic wagon 5.5 v8 585 585

E-class e 63 amg wagon 4.0 v8 571

E-class e 63 amg wagon 5.5 v8 525

E-class e 63 amg wagon 6.2 v8 514

E-class e 63 amg wagon 6.2 v8 525

E-class e 63 s amg 4.0 v8 612 612

E-class e 63 s amg wagon 4.0 v8 612 612

Lưu ý pháp lý

Kích cỡ lốp và/hoặc chỉ số tốc độ được liệt kê có thể khác đôi chút so với kích cỡ lốp nguyên gốc (lốp theo xe) được hiện thị trên thẻ thông tin của xe. Đại lý lốp tại địa phương, với kiến thức đã được đào tạo, sẽ hỗ trợ bạn những thông tin sau đây khi thực hiện việc lắp đặt lốp:

 

  1. Thông báo chủ xe biết liệu các lốp thay thế có khác biệt về chỉ số tốc độ so với lốp nguyên gốc hay không và tốc độ tối đa cho phép của xe có bị giới hạn theo chỉ số tốc độ thấp hơn của lốp hay không. 

  2. Xác định liệu áp suất lốp có cần phải điều chỉnh hay không để tương thích với kích cỡ lốp thay thế.

Bạn cần thêm sự trợ giúp?