Reviews By Google

Cuong Tran

Chuyển về đầu ngõ gần Toyota Hải Phòng rồi chứ ko ở 274 Lạch Tray nữa. Hơi chật, nhân viên thân thiện.
Quang cảnh đường phố ở khu vực này

Bạn cần thêm sự trợ giúp?