Đang tìm kiếm lốp xe
Tìm đại lý
Tìm kiếm

Lốp xe CITROEN C3 C3 III

Hoàn thành tìm kiếm của tôi

CITROEN C3 pressure informations

undefined
Tyre SizePositionPressure
125/85 R 16 99M Lốp trước
4.2 Bar
125/85 R 16 99M Lốp sau
4.2 Bar
185/65 R 15 81T Lốp trước
2.6 Bar
185/65 R 15 81T Lốp sau
2.6 Bar
185/65 R 15 88T Lốp trước
2.6 Bar
185/65 R 15 88T Lốp sau
2.6 Bar
195/55 R 16 81V Lốp trước
-
195/55 R 16 81V Lốp sau
-
195/65 R 15 88H Lốp trước
-
195/65 R 15 88H Lốp sau
-
195/65 R 15 91H Lốp trước
-
195/65 R 15 91H Lốp sau
-
195/55 R 16 88V Lốp trước
-
195/55 R 16 88V Lốp sau
-
205/55 R 16 94V Lốp trước
2.3 Bar
205/55 R 16 94V Lốp sau
2.3 Bar
205/50 R 17 87V Lốp trước
2.3 Bar
205/50 R 17 87V Lốp sau
2 Bar
205/45 R 17 83V Lốp trước
-
205/45 R 17 83V Lốp sau
-
205/55 R 16 91V Lốp trước
2.3 Bar
205/55 R 16 91V Lốp sau
2.2 Bar
205/55 R 16 89V Lốp trước
-
205/55 R 16 89V Lốp sau
-
205/55 R 16 91H Lốp trước
2.3 Bar
205/55 R 16 91H Lốp sau
2.2 Bar