Đang tìm kiếm lốp xe
Tìm đại lý

Cải thiện an toàn giao thông cho tất cả mọi người

Michelin khao khát được đóng góp công sức của mình vào nỗ lực cứu sống nhiều người hơn nữa.

Thách thức của chúng tôi để những con đường trở nên an toàn hơn

Hàng năm, 1,2 triệu người bị chết và 50 triệu người khác bị thương trong các tai nạn giao thông. Đây chính là một trong những lý do lớn nhất gây ra tử vong ở người trẻ tuổi. Chính phủ, cơ quan và các doanh nghiệp quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để những con đường trở nên an toàn hơn, cũng như nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông thông qua các chương trình đào tạo.

Các chiến dịch nâng cao nhận thức

Michelin đã cam kết với Ban An Toàn Đường Bộ Châu Âu năm 2004 và đang góp phần giúp cải thiện an toàn khi di chuyển trên đường bằng cách tổ chức các chiến dịch huấn luyện và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông. Tới nay, Michelin đã tập trung các nỗ lực vào 15 quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á. Sau khi hoàn tất công việc ở Ấn Độ, tập đoàn đã tiếp tục các chương trình dành cho giới trẻ và tài xế mới được cấp bằng ở Hoa Kỳ và Brazil vào 2014, trước khi chuyển sự tập trung của chúng tôi tới Trung Quốc vào 2015.

Tập đoàn đã và đang cộng tác với các tổ chức quốc tế, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong các chiến dịch này.

Những lời khuyên khác