Reviews By Google

Thành Hưng Nguyễn

Một nơi khang trang rộng rãi, hiện tại đang sửa chữa

Xung Trần Lâm

Quá đẹp

Vuong Vu Minh

Cán bộ cần cố gắng nhiều hơn nữa

Phan Thanh Sơn

Nơi hoạt động của Đảng bộ tỉnh.

Nguyen Tien Luc

Big place!

Bạn cần thêm sự trợ giúp?