ktm phạm văn đồng
Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 18:00

Reviews By Google

Vũ Trung Anh

Bảo dưỡng KTM tốt, chất lượng hài lòng. Nhân viên nhiệt tình

Gấu Trúc Mắt Thâm

Nhân viên không nhiệt tình

Tom Zon Son

trên cả tuyệt vời với đội ngũ kỹ thuật tuyệt vời

Hoàng vân anh

Rất nhiệt tình

Hưng Lê

xe đẹp và chất
Quang cảnh đường phố ở khu vực này

Bạn cần thêm sự trợ giúp?