ktm sapa hà nội
Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 18:00

Reviews By Google

Riêng Một Góc Trời

Chấp nhận được

Hưng Bùi Tuấn

Dịch vụ tốt, dù vậy vẫn chưa thể theo kịp KTM Sapa Sai Gon.

Cao Thanh Hai

Tốt

cj s

Lots of great KTM bikes. Good service and helpful staff. Recommended!

Judd Mcloughlin

Always helpful and always friendly!
Quang cảnh đường phố ở khu vực này

Bạn cần thêm sự trợ giúp?