Reviews By Google

Võ Hoàng Trung

Tệ lắm, bán đồ không có thợ lắp, kêu thợ kế tiệm lắp hư chóa đèn rồi không có trách nhiệm gì cả

Tấn Khởi Nguyễn

Quang cảnh đường phố ở khu vực này

Bạn cần thêm sự trợ giúp?