moto banner bg how to choose your tires help and advice

Chỉ số tốc độ và tải trọng


Chỉ số tốc độ

Chỉ số tốc độ cho biết tốc độ tối đa mà với tốc độ đó lốp có thể chịu tải theo mức tải được quy định bởi chỉ số tải trọng và theo các điều kiện sử dụng do nhà sản xuất chỉ định.

moto edito speed index help and advice

moto edito speed index help and advice

Chỉ số tải trọng

Đây là chỉ số cho biết tải trọng tối đa mà lốp có thể tải được ở một tốc độ nhất định (được đo bằng chỉ số tốc độ) theo các điều kiện sử dụng được chỉ định bởi nhà sản xuất.

moto edito load index help and advice

moto edito load index help and advice

Bạn cần thêm sự trợ giúp?