Chỉ số tốc độ và tải trọng


Chỉ số tốc độ

Chỉ số tốc độ cho biết tốc độ tối đa mà với tốc độ đó lốp có thể chịu tải theo mức tải được quy định bởi chỉ số tải trọng và theo các điều kiện sử dụng do nhà sản xuất chỉ định.

xe máy edito chỉ số tốc độ mẹo và lời khuyên

xe máy edito chỉ số tốc độ mẹo và lời khuyên

Chỉ số tải trọng

Đây là chỉ số cho biết tải trọng tối đa mà lốp có thể tải được ở một tốc độ nhất định (được đo bằng chỉ số tốc độ) theo các điều kiện sử dụng được chỉ định bởi nhà sản xuất.

xe máy edito chỉ số tải trọng mẹo và lời khuyên

xe máy edito chỉ số tải trọng mẹo và lời khuyên

Bạn cần thêm sự trợ giúp?