Áp suất lốp xe máy

Hãy đảm bảo việc kiểm tra áp suất lốp (bao gồm cả phụ tùng) ít nhất một tháng một lần và trước bất kỳ hành trình dài nào.

2w edito pressure help and advice

2w edito pressure help and advice

Kiểm tra áp suất lốp

Bạn cần kiểm tra áp suất lốp xe của bạn hai tuần một lần khi lốp xe đã “nguội” (tức là khi lốp không chạy trong ít nhất hai giờ hoặc chạy ít hơn 3 km với tốc độ chậm). Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ thực hiện điều chỉnh lại áp suất lốp nếu bạn đã đo áp suất lốp ngay sau khi lái xe, tức khi lốp còn "nóng". Trong trường hợp này, hãy tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất xe.

  • Không bao giờ được xả hơi một lốp xe đang nóng
  • Đừng quên thay thế các nắp van sau khi hoàn tất việc kiểm tra
  • Lốp xe bơm bằng khí nitơ vẫn cần phải được kiểm tra thường xuyên
  • Hãy luôn tuân theo áp suất lốp được khuyến nghị bởi nhà sản xuất xe

Các khuyến nghị này được áp dụng đối với lốp sử dụng trên đường thường. Ngoài ra, còn có các khuyến nghị bổ sung cho việc lốp được sử dụng trên đường đua và trong các cuộc đua xe thể thao.

Bạn cần thêm sự trợ giúp?