Đang tìm kiếm lốp xe
Tìm đại lý
Tìm kiếm

Lốp xe MINI Clubman Cooper Clubman

Hoàn thành tìm kiếm của tôi

MINI Clubman pressure informations

undefined
Tyre SizePositionPressure
175/65 R 15 84H Lốp trước
2.4 Bar
175/65 R 15 84H Lốp sau
2.4 Bar
175/60 R 16 82H Lốp trước
2.4 Bar
175/60 R 16 82H Lốp sau
2.4 Bar
195/55 R 16 87H Lốp trước
2.4 Bar
195/55 R 16 87H Lốp sau
2.4 Bar
195/55 R 16 87V Lốp trước
2.4 Bar
195/55 R 16 87V Lốp sau
2.4 Bar
195/55 R 17 92H Lốp trước
2.5 Bar
195/55 R 17 92H Lốp sau
2.3 Bar
205/45 R 17 84V Lốp trước
2.4 Bar
205/45 R 17 84V Lốp sau
2.4 Bar
205/40 R 18 82W Lốp trước
2.6 Bar
205/40 R 18 82W Lốp sau
2.6 Bar
205/55 R 16 91W Lốp trước
2.5 Bar
205/55 R 16 91W Lốp sau
2.3 Bar
205/55 R 16 91V Lốp trước
-
205/55 R 16 91V Lốp sau
-
225/45 R 17 91W Lốp trước
2.8 Bar
225/45 R 17 91W Lốp sau
2.6 Bar
225/40 R 18 92Y Lốp trước
2.5 Bar
225/40 R 18 92Y Lốp sau
2.3 Bar
225/45 R 17 91V Lốp trước
-
225/45 R 17 91V Lốp sau
-