CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tóm tắt

Michelin cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách, đảm bảo rõ ràng và minh bạch về các thông tin mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó. Chính sách này giải đáp cách thức chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi hoặc do Quý khách cung cấp.

Quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách sau đây để hiểu rõ quan điểm và thực tiễn áp dụng của chúng tôi về thông tin cá nhân và cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Quý khách.

 1. Giới thiêu về chúng tôi và cách thức liên hệ với chúng tôi
 2. Về Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi
 3. Các chính sách khác nên đọc
 4. Các thông tin chúng tôi có thể thu thập từ Quý khách
 5. Truyền thông Tiếp thị
 6. Thông tin về Quý khách chúng tôi thu thập từ các nguồn khác
 7. Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách
 8. Chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách
 9. Chuyển giao ra nước ngoài
 10. Thời hạn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân
 11. Các quyền của Quý khách theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu
 12. Biện pháp có thể thực hiện khi Quý khách không hài lòng về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách
 13. Về An toàn Dữ liệu
 14. Các thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi

 

1. Giới thiệu về chúng tôi và cách thức liên hệ với chúng tôi 

Công ty chúng tôi có tên đầy đủ là Công ty TNHH Michelin Việt Nam (“Michelin”). Khi Quý khách sử dụng trực tiếp trang thông tin điện tử và các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đóng vai trò là Người Quản lý Dữ liệu.

Nếu cần thiết, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ customer.servicevn@michelin.com hoặc michelin.vietnam@michelin.com.

2. Về Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi

Trong khi tất cả nhân sự tại Michelin cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách, chúng tôi có Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân chuyên giải quyết tất cả các vấn đề về dữ liệu cá nhân tại Michelin. Quý khách có thể liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ customer.servicevn@michelin.com hoặc michelin.vietnam@michelin.com.

3. Các chính sách và thông tin khác nên đọc

Mặc dù Chính sách về Quyền riêng tư này có tất cả các thông tin mà Quý khách cần biết về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên đọc thông tin từ một số nguồn khác như

Các chính sách về quyền riêng tư bổ sung
Chính sách về Tập Thông tin Người dùng (Cookie) của chúng tôi
Các Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử của chúng tôi
Các Nền tảng Liên kết

 • Các chính sách về quyền riêng tư bổ sung

Đây là chính sách về quyền riêng tư chính khi Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử, các dịch vụ kỹ thuật số và các sản phẩm do Michelin đề xuất. Tuy nhiên, các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số cụ thể có thể áp dụng chính sách bảo mật với một số thông tin bổ sung. Quý khách vui lòng đọc những chính sách này khi đăng ký hay đặt mua các sản phẩm và dịch vụ đó.

 • Chính sách về Cookie của chúng tôi

Khi Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử và các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số khác do chúng tôi cung cấp, thông tin có thể được thu thập thông qua các cookie nhằm phân biệt Quý khách và những người khác sử dụng trang thông tin điện tử và các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số khác của chúng tôi. Chúng tôi có một Chính sách về Cookie riêng giải thích về việc sử dụng và những mục đích sử dụng cookie của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách về Cookie tại đây (<đưa siêu liên kết đến Chính sách về Cookie vào đây >).

 • Các Điều khoản Sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử của chúng tôi cung cấp cho Quý khách thông tin về các điều khoản là căn cứ để Quý khách có thể sử dụng các trang thông tin điện tử của chúng tôi và nên được đọc đồng thời với Chính sách về Quyền riêng tư này. Vui lòng đọc Các Điều khoản Sử dụng Trang Thông tin Điện tử của chúng tôi tại đây (https://www.michelin.vn/terms-of-use).

 • Các Nền tảng Liên kết

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể sẽ chứa các liên kết dẫn đến và dẫn từ các trang thông tin điện tử của chúng tôi và những nền tảng kỹ thuật số khác của các mạng lưới đối tác, những người quảng cáo, các công ty liên kết và các trang mạng xã hội của chúng tôi. Nếu Quý khách sử dụng một liên kết dẫn đến bất kỳ trang thông tin điện tử nào nêu trên, vui lòng lưu ý rằng những trang thông tin điện tử này có chính sách về quyền riêng tư riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào về các chính sách đó. Quý khách vui lòng kiểm tra nội dung của các chính sách này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho những trang thông tin điện tử này.

4. Các thông tin chúng tôi có thể thu thập từ Quý khách

Mục này nêu rõ:

 • cách thức chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách;
 • các loại dữ liệu được chúng tôi thu thập;
 • bảng mô tả kế hoạch chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập;
 • cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi xử lý thông tin được thu thập;
 • thời hạn chúng tôi lưu giữ thông tin được thu thập; và
 • các loại dữ liệu cụ thể

Chúng tôi có thể sẽ thu thập và lưu giữ các thông tin sau đây về Quý khách:

Dữ liệu được thu thập

Mục đích/Hoạt động

Loại dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin

Thời hạn lưu giữ

Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách tham gia một cuộc thi hoặc chương trình xúc tiến thương mại (“Dữ liệu Cuộc thi”).

Cho phép chúng tôi gửi thêm cho Quý Khách các thông tin về cuộc thi hoặc giải thưởng nếu Quý khách là người chiến thắng cuộc thi. Trừ khi chúng tôi có thông báo khác khi thu thập thông tin của Quý khách, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này nhằm mục đích quản lý và điều hành các cuộc thi hoặc chương trình xúc tiến thương mại.

Dữ liệu Cuộc thi có thể bao gồm tên và địa chỉ thư điện tử của Quý khách.

 

Nếu Quý khách đoạt giải, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp địa chỉ đầy đủ của Quý khách để chúng tôi có thể trao thưởng.

Thực hiện theo thỏa thuận giữa Quý khách và chúng tôi khi tham gia cuộc thi hoặc chương trình xúc tiến thương mại.

 

Nếu Quý khách là người chiến thắng cuộc thi, chúng tôi sẽ hủy bỏ toàn bộ các thông tin đã được thu thập không muộn hơn 6 tháng sau khi chúng tôi trao thưởng cho Quý khách.  

 

Bất kỳ thông tin nào khác đã được thu thập sẽ được hủy bỏ sau 3 tháng kể từ khi cuộc thi hoặc chương trình xúc tiến thương mại kết thúc.

 

 

Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách hoàn thành bảng khảo sát hoặc trả lời bảng câu hỏi hoặc gửi đánh giá hoặc phản hồi (“Dữ liệu Đánh giá”).

 

 

Cho phép chúng tôi thu thập thông tin về một vấn đề cụ thể, ví dụ như về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách hoặc các đánh giá về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, bảng khảo sát, bảng câu hỏi được thực hiện dưới hình thức ẩn danh và chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân làm dữ liệu thống kê. Nếu không thuộc trường hợp này, chúng tôi sẽ báo cho Quý khách biết tại thời điểm thu thập thông tin. Nếu tính năng này có thể thực hiện, các phản hồi và đánh giá có thể sẽ được công khai trên Trang Thông tin Điện tử kèm theo một số thông tin cá nhân và khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách.

Thông tin có thể bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử của Quý khách và các dữ liệu cá nhân khác được yêu cầu.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu Đánh giá là các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc giám sát và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cho các khách hàng và người dùng và trong việc chia sẻ trải nghiệm của khách hàng với  người dùng trang thông tin điện tử.

 

Dù chúng tôi mong muốn giữ lại các đánh giá và phản hồi từ Quý khách để giúp những người dùng trang thông tin điện tử khác, chúng tôi sẽ ẩn danh hóa thông tin hoặc xóa bỏ các đánh giá và phản hồi của Quý khách sau 3 năm.

 

Bất kỳ thông tin đã được thu thập từ bảng khảo sát hay bảng câu hỏi sẽ được hủy bỏ trong vòng 03 năm từ khi Quý khách gửi câu trả lời. Những thông tin được giữ lại sẽ chỉ là dữ liệu thống kê.

Nếu Quý khách đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số nào của chúng tôi thông qua một tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp  thông tin để có thể định danh Quý khách và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách (“Dữ liệu Tài khoản”).

Dữ liệu Tài khoản được xử lý để chúng tôi vận hành trang thông tin điện tử, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số mà Quý khách đăng ký, trao đổi thông tin với Quý khách về sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số đó và duy trì những phương án dự phòng cho các dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu Tài khoản bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử của Quý khách. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Quý khách cài đặt mật khẩu để Quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản một cách an toàn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu Tài khoản là để thực hiện thỏa thuận giữa Quý khách và chúng tôi về việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Tài khoản trong thời gian Quý khách duy trì một tài khoản với chúng tôi. Nếu Quý khách không truy cập vào tài khoản của mình trong vòng 24 tháng, chúng tôi sẽ hủy bỏ dữ liệu tài khoản của Quý khách để không phải giữ thông tin lâu hơn mức cần thiết. Quý khách có thể tạo một tài khoản mới nếu muốn.

Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ định vị, chẳng hạn như bộ định vị cửa hàng bán lẻ (“Dữ liệu Vị trí”).

Thông tin này được sử dụng để xác định các cửa hàng bán lẻ trong phạm vi xung quanh vị trí đó.

Để sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu định vị hoặc sử dụng vị trí trên thiết bị hoặc trình duyệt của Quý khách. Vui lòng tham khảo chính sách về quyền riêng tư của trình duyệt hoặc hệ điều hành của Quý khách.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu Vị trí là để thực hiện thỏa thuận giữa Quý khách và chúng tôi về việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Chúng tôi không có được bất kỳ Dữ liệu Vị trí nào và do đó chúng tôi cũng không lưu giữ chúng.

Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách trao đổi thông tin với chúng tôi, chẳng hạn qua thư điện tử hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua trang thông tin điện tử hoặc thông qua chức năng trò chuyện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của chúng tôi (“Dữ liệu Trao đổi”)

Thông tin này được sử dụng để cho phép chúng tôi phản hồi hoặc xử lý tiếp các bình luận, thắc mắc hoặc câu hỏi của Quý khách.

·       Thông tin có thể bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử của Quý khách và những dữ liệu cá nhân khác mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý thông tin trao đổi của Quý khách.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu Trao đổi là các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc hỗ trợ Quý khách và trả lời những thông tin trao đổi của Quý khách.

Chúng tôi sẽ lưu giữ các Dữ liệu Trao đổi trong thời gian cần thiết để chúng tôi giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc trao đổi thông tin đó. Khi vấn đề của Quý khách đã được xử lý, chúng tôi sẽ hủy bỏ Dữ liệu Trao đổi trong vòng 6 tháng.

Nếu Quý khách yêu cầu có thêm thông tin từ chúng tôi thông qua việc đăng ký nhận bất kỳ bản tin hoặc  thông tin trao đổi tiếp thị nào (“Dữ liệu Tiếp thị”). Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Mục 6 bên dưới

Dữ liệu Tiếp thị được xử lý để nhằm mục đích gửi các thông báo liên quan và/hoặc các bản tin và/hoặc bất kỳ thông tin trao đổi tiếp thị nào cho Quý khách.

Chúng tôi sẽ yêu cầu tên và địa chỉ thư điện tử của Quý khách để có thể gửi cho Quý khách những thông tin này.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là sự đồng ý của Quý khách

 

Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu Tiếp thị quá 3 năm kể từ lần liên hệ cuối cùng của chúng tôi.

Thông tin Tự nguyện Cung cấp
Khi Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi (ví dụ: thông tin được nêu trong các tình huống ở trên), trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin bổ sung mang tính tự nguyện. Thông tin này sẽ được xác định là thông tin không bắt buộc và được sử dụng để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về khách hàng và điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với khách hàng đó.

Thông tin Thống kê
Chúng tôi cũng thu thập và sử dụng dữ liệu tổng hợp chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu nhân khẩu học (“Dữ liệu Tổng hợp”). Dữ liệu Tổng hợp có thể lấy từ thông tin cá nhân của Quý khách nhưng tuyệt đối không tiết lộ danh tính của Quý khách dưới bất kỳ hình thức nào. Chẳng hạn, chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu Sử dụng và Thiết bị của Quý khách để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng trang thông tin điện tử của chúng tôi truy cập vào một tính năng cụ thể của trang thông tin điện tử đó. Dữ liệu Tổng hợp chỉ được sử dụng cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi.

Thông tin Cá nhân Nhạy cảm
Dù chúng tôi không yêu cầu Quý khách cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chúng tôi vẫn có những mục trên trang thông tin điện tử nơi Quý khách có thể cung cấp thông tin bổ sung, ví dụ như khi Quý khách gửi một đánh giá. Nếu Quý khách cung cấp thông tin qua các mục viết tự do này, Quý khách vui lòng chỉ cung cấp những thông tin mà Quý khách cảm thấy thoải mái khi cung cấp và lưu ý rằng đó có thể là thông tin nhạy cảm. Nếu Quý khách gửi đánh giá hay phản hồi cho trang thông tin điện tử của chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng những người dùng trang thông tin điện tử của chúng tôi khác có nhìn thấy thông tin này.

Trẻ em và Thông tin Cá nhân
Trang thông tin điện tử này không được dự định để trẻ em sử dụng và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng đang lưu giữ bất kỳ thông tin nào về trẻ em dưới 15 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu, bao gồm cả việc hủy bỏ thông tin, nếu phù hợp. Trong trường hợp Quý khách biết con em mình (dưới 15 tuổi) đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của Quý khách, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt thông qua thư điện tử về địa chỉ customer.servicevn@michelin.com hoặc michelin.vietnam@michelin.com để chúng tôi có thể thực hiện biện pháp xử lý phù hợp.

5. Thông tin Trao đổi Tiếp thị

Quý khách sẽ chỉ nhận được các thông tin trao đổi tiếp thị hoặc bản tin từ chúng tôi khi (i) Quý khách mong muốn, (ii) Quý khách là một trong những khách hàng của chúng tôi với điều kiện là thông tin trao đổi này liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự, hoặc (iii) thông tin trao đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi, thông thường chỉ bao gồm tên và địa chỉ thư điện tử của Quý khách.

Trong mọi trường hợp, Quý khách có thể hủy đăng ký hoặc ngừng tiếp nhận việc tiếp thị trực tiếp của chúng tôi vào bất cứ lúc nào bằng một trong hai cách

a. nhấp vào tùy chọn hủy đăng ký ở cuối mỗi thông tin trao đổi tiếp thị mà chúng tôi gửi cho Quý khách; và
b. liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử hoặc thư có sử dụng bất kỳ thông tin liên hệ chi tiết nào được nêu trong thông báo này.

Thông thường, chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách các thông tin trao đổi tiếp thị cho đến khi Quý khách chọn hủy đăng ký nhận các thông tin này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của Quý khách trong một khoảng thời gian hoặc nhận thấy rằng Quý khách không mở thư điện tử của chúng tôi trong khoảng thời gian 3 năm, chúng tôi sẽ hủy bỏ các thông tin chi tiết của Quý khách khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Quý khách vẫn có thể đăng ký lại vào bất cứ lúc nào.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu Sử dụng và Thiết bị của Quý khách để đưa ra các khuyến nghị hoặc đề xuất trực tuyến cho Quý khách về hàng hóa hoặc dịch vụ mà Quý khách có thể quan tâm. Điều này là cần thiết cho quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ của mình cũng như đẩy mạnh công việc kinh doanh của chúng tôi.

6. Thông tin về Quý khách chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Để có thể cung cấp các dịch vụ cho Quý khách, chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về Quý khách từ các nguồn khác, bao gồm:

 • Chúng tôi có thể nhận được các thông tin về Quý khách nếu Quý khách sử dụng bất kỳ trang thông tin điện tử nào khác mà chúng tôi điều hành hoặc các sản phẩm và/hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba (chẳng hạn bao gồm các đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ trong những lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và công ty thông tin tín dụng) và có thể tiếp nhận thông tin về Quý khách từ các bên thứ ba đó. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là quyền theo dõi và cải thiện trang thông tin điện tử và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin từ nhật ký truy cập hệ thống máy chủ trang thông tin điện tử của chúng tôi, ví dụ như thông tin về máy tính của Quý khách, mà có thể kể ra là địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các lượt tìm kiếm của Quý khách trên trang thông tin điện tử của chúng tôi và tương tác của Quý khách với các thông tin trao đổi mà chúng tôi gửi cho Quý khách, ví dụ như khi Quý khách mở các thông tin trao đổi thông qua thư điện tử. (“Dữ liệu Sử dụng và Thiết bị”). Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản trị hệ thống và phân tích cách người dùng đang sử dụng các trang thông tin điện tử và nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi. Thông tin này cũng giúp chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng trực tuyến tốt nhất cho các hoạt động trực tuyến của Quý khách. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là quyền theo dõi và cải thiện trang thông tin điện tử, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Như đã đề cập ở trên, chúng tôi thu thập thông tin bằng cách sử dụng các cookie hoặc những công nghệ tương tự khác được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách về cách Quý khách sử dụng trang thông tin điện tử, các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của Quý khách, giúp chúng tôi cải thiện các trang thông tin điện tử của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn cho Quý khách. Quý khách có thể đọc Chính sách về Cookie của chúng tôi tại đây (<đưa siêu liên kết đến Chính sách về Cookie vào đây>).

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể giúp Quý khách chia sẻ trải nghiệm của mình và kết nối với chúng tôi thông qua các mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook và Twitter. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này từ các trang truyền thông mạng xã hội của chúng tôi, bao gồm lượt thích, lượt chia sẻ và lượt tweet, cũng như về nội dung các trang trên mạng xã hội. Chúng tôi không kiểm soát tính riêng tư của thông tin mà Quý khách cung cấp trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội và chính sách về quyền riêng tư của các phương tiện truyền thông mạng xã hội đó sẽ được áp dụng khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của họ.

7. Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ an toàn và được đặt trong Khu vực Kinh tế châu Âu.

Mặc dù chúng tôi cam kết giữ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách, nhưng việc truyền đưa thông tin trực tuyến trên Internet không thể an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp dịch vụ của mình sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách, nhưng các thông tin được cung cấp trên cơ sở Quý khách tự gánh chịu rủi ro.

8. Chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách với những người cần biết những thông tin đó để thực hiện các trách nhiệm của họ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với những thực thể sau:

 • Thành viên trong Tập đoàn Michelin - chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn, cụ thể là các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ tối cao và các công ty con của công ty mẹ tối cao trong phạm vi cần thiết cho cùng những mục đích của quá trình xử lý thông tin ban đầu đã được nêu trong chính sách này.
 • Nhà Cung cấp Dịch vụ - Michelin có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các nhà cung cấp dịch vụ được Michelin chọn thuê để xử lý yêu cầu của Quý khách hoặc cung cấp các dịch vụ của Michelin cho Quý khách. Các nhà cung ứng dịch vụ này sẽ đóng vai trò là những người xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và quản trị hệ thống, chẳng hạn như các dịch vụ máy chủ, thư điện tử và quản lý xếp hạng, đánh giá.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo pháp luật phải giữ bí mật và an toàn cho các thông tin cá nhân mà họ có thể nhận được và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách dựa trên các chỉ dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba:

a. Vì các lý do pháp lý
Nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để cưỡng chế thi hành hay áp dụng các điều khoản và điều kiện cũng như những thỏa thuận khác của chúng tôi; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Tập đoàn Michelin, các khách hàng của chúng tôi hoặc những bên khác. Trong bối cảnh đó, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi - những người có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin.

b. Dựa trên sự đồng ý của Quý khách
Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Quý khách trên trang thông tin điện tử, các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua cookie hoặc những công nghệ tương tự, ví dụ như để cung cấp các quảng cáo được cá nhân hóa hoặc để lập hồ sơ. Những cookie này sẽ được Quý khách chấp thuận theo Chính sách về Cookie của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách này tại đây.

9. Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân ra Nước ngoài

Michelin là một tập đoàn quốc tế có các cơ sở dữ liệu tại nhiều quốc gia khác nhau nơi Michelin hoạt động. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách trong nội bộ tập đoàn đến một trong các cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc cho các đối tác bên ngoài của Michelin nằm ngoài quốc gia nơi Quý khách cư trú.

Do mức độ bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới là khác nhau, chúng tôi không truyền đưa dữ liệu cá nhân của Quý khách đến các công ty thuộc tập đoàn Michelin hoặc đến các công ty thứ ba nằm ngoài Liên minh châu Âu, trừ khi các công ty này cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân giống hoặc tương tự như Michelin.

Đối với việc chuyển giao trong nội bộ Michelin, công ty chúng tôi đã áp dụng các quy tắc nội bộ liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu.

Việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài tập đoàn sẽ chịu sự điều chỉnh của Các Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp  của nhà thầu phụ hoặc của các hợp đồng bao hàm những điều khoản của Ủy ban châu Âu áp dụng cho các nhà cung cấp được thành lập bên ngoài Liên minh châu Âu để đảm bảo một mức độ bảo vệ tương tự như ở quốc gia nơi Quý khách cư trú.

10. Thời hạn chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho một hoặc một số mục đích lâu hơn mức cần thiết để hoàn thành các mục đích ban đầu mà chúng tôi nhắm đến khi thu thập thông tin, bao gồm cả những mục đích đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào. Để biết thêm về các khoảng thời gian lưu giữ cụ thể, vui lòng xem mục 4 bên trên.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và tính chất nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, rủi ro tiềm tàng về thiệt hại do việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Quý khách, những mục đích mà chúng tôi nhắm đến khi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác, và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong một số trường hợp, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi hủy bỏ dữ liệu của Quý khách: xem quyền được hủy bỏ của Quý khách bên dưới để biết thêm thông tin.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của Quý khách (để dữ liệu đó không còn liên quan đến Quý khách) cho các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê; khi đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho Quý khách.

11. Các quyền của Quý khách theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu trao cho Quý khách những quyền nhất định liên quan đến việc xử lý thông tin của Quý khách. Đó là các quyền:

Quyền được thông báo
Quyền truy cập thông tin của Quý khách
Quyền sửa đổi thông tin của Quý khách
Quyền hủy bỏ thông tin của Quý khách
Quyền hạn chế việc xử lý thông tin
Quyền phản đối việc xử lý thông tin
Quyền biết thêm thông tin về các quyền của Quý khách

Quyền được thông báo
Quý khách có quyền được thông báo về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách, bao gồm thông tin giới thiệu về chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách và các quyền của Quý khách liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi đã tập hợp tất cả thông tin Quý khách cần biết trong thông báo về quyền riêng tư này.

Quyền truy cập thông tin của Quý khách
Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi có. Chúng tôi sẽ xác nhận thông tin của Quý khách có đang được xử lý hay không và cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình.

Quyền sửa đổi thông tin của Quý khách
Nếu thông tin cá nhân của Quý khách không chính xác hoặc không đầy đủ, Quý khách có quyền sửa đổi và cập nhật thông tin đó. Nếu chúng tôi đã tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào, nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bên đó về bất kỳ thông tin cập nhật nào mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi. Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi nắm giữ bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương thức liên hệ chi tiết nào trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Quyền hủy bỏ thông tin của Quý khách
Quý khách có quyền yêu cầu xóa bỏ hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của Quý khách khi không còn lý do để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Các trường hợp Quý khách có thể yêu cầu quyền hủy bỏ thông tin bao gồm: trường hợp thông tin không còn cần thiết cho mục đích mà ban đầu thông tin được thu thập hoặc xử lý và trường hợp Quý khách đã thu hồi sự đồng ý đối với việc xử lý thông tin.

Có một số trường hợp hạn chế mà quyền hủy bỏ thông tin không áp dụng - nếu Quý khách muốn biết, vui lòng gửi thắc mắc để được giải đáp.

Quyền hạn chế việc xử lý thông tin
Quý khách cũng có quyền “ngăn chặn” hoặc buộc chấm dứt việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Nếu Quý khách yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ chấm dứt mọi hoạt động xử lý tiếp theo đối với thông tin đó.

Quyền phản đối việc xử lý thông tin
Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích tiếp thị. Thông thường, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách (trước khi thu thập dữ liệu của Quý khách) nếu chúng tôi dự định sử dụng thông tin của Quý khách cho những mục đích như vậy hoặc nếu chúng tôi dự định tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào vì những mục đích đó. Quý khách có thể thực hiện quyền phòng, chống việc xử lý này bằng cách đánh dấu chọn trong một số ô nhất định trên các biểu mẫu mà chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin của Quý khách.

Quý khách có thể thực hiện quyền này vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customer.servicevn@michelin.com hoặc michelin.vietnam@michelin.com.

Quyền biết thêm thông tin về các quyền của Quý khách
Quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin về quyền bảo vệ dữ liệu của mình từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại https://english.mic.gov.vn/Pages/home.aspx.

12. Biện pháp có thể thực hiện khi Quý khách không hài lòng

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách. Tuy nhiên, nếu Quý khách không hài lòng với cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin của Quý khách hoặc khi Quý khách muốn biết thêm thông tin về các quyền của mình, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customer.servicevn@michelin.com hoặc michelin.vietnam@michelin.com.

Chúng tôi sẽ làm việc với Quý khách nhanh nhất có thể để giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà Quý khách có thể gặp phải và trả lời bất kỳ câu hỏi nào do Quý khách đưa ra.

Quý khách cũng có thể khiếu nại lên Bộ Thông tin và Truyền thông của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thông tin chi tiết có thể tham khảo tại https://english.mic.gov.vn/Pages/home.aspx.

13.  Về An toàn Dữ liệu

Michelin đã thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư, sự an toàn và toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của Quý khách. Việc truy cập vào dữ liệu cá nhân được giới hạn chỉ cho những nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ mà cần biết thông tin này và đã được đào tạo để tuân thủ các quy tắc về bảo mật.

Trên các trang thông tin thương mại điện tử của Michelin, thông tin ngân hàng sẽ được thu thập nhằm mục đích đảm bảo quy trình thanh toán an toàn, hợp pháp, hiệu quả. Các biện pháp này có thể bao gồm quá trình mã hóa SSL (được dự tính để người khác không thể đọc được dữ liệu) trong quá trình thu thập hoặc chuyển giao dữ liệu bí mật. Những thông tin nêu trên sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích thanh toán trực tuyến và sẽ không được lưu giữ.

Michelin đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị thay đổi, gây thiệt hại hoặc bị truy cập bởi các bên thứ ba không được phép.

14. Các thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình tùy từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này. Nếu Quý khách có tài khoản trực tuyến với chúng tôi, chúng tôi có thể thông báo cho Quý khách về những thay đổi đó bằng thư điện tử hoặc thông qua tài khoản của Quý khách vào lần đăng nhập gần nhất tiếp theo.

Ngày: Tháng 05/2021

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt web không được hỗ trợ bởi trang web này. Điều này có thể dẫn đến một số chức năng của trang web không hoạt động được hoặc gây ra một số hiện tượng lạ khi bạn truy cập thông tin. Hãy nâng cấp/cài đặt một trong các trình duyệt để sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này