apprenticeari moto 12 cmjn

TẠI MICHELIN, Ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên bền vững

Michelin, một công ty có trách nhiệm.

Chiến lược phát triển “Tất Cả Bền Vững” được đưa vào trong mục tiêu chiến lược của Tập Đoàn dựa trên sự phát triển cân bằng/hài hòa giữa Con Người, Lợi Nhuận & Hành Tinh.

capture3

Michelin hành động vì hành tinh và vì sự di chuyển bền vững hơn.

Phù hợp với chiến lược phát triển tất cả bền vững, Michelin tại Đông Nam Á loại bỏ việc sử dụng màng cuốn nylon trên lốp xe máy.

Tiếp theo dự án thí điểm được triển khai thành công tại Indonesia từ năm 2021, Michelin gần đây đã mở rộng những nỗ lực nhằm giảm thiểu nhựa sử dụng một lần thông qua việc loại bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy, sang Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines.

untitled

Động thái này nhằm mục đích cắt giảm ước tính 317.700 kg màng cuốn nylon được sử dụng hằng năm tại 5 thị trường lớn của khu vực Đông Nam Á (cụ thể là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Philippines), góp phần thực hiện mục tiêu không rác thải ròng từ màng cuốn nylon lốp xe của Michelin trong các hoạt động tại khu vực của mình - một bước quan trọng hướng tới sự di chuyển bền vững.

Cùng với việc loại bỏ màng cuốn nylon đối với lốp xe máy, Michelin đã thiết kế lại nhãn dán nhằm đảm bảo nhãn dán bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về lốp giúp cho việc nhận biết được nhanh chóng và dễ dàng, và nhãn dán này sẽ được dán trực tiếp lên mặt lốp xe máy. Sản phẩm lốp xe máy không màng cuốn nylon sẽ vẫn có phạm vi bảo hành giống như đối với lốp có màng cuốn nylon, là lên đến 9 năm kể từ ngày sản xuất, bao gồm cả lỗi do sản xuất và do nguyên liệu, qua đó đảm bảo sự hài lòng và yên tâm của khách hàng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về những cách khác mà Michelin đang nỗ lực để giảm tác động đến môi trường?

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt web không được hỗ trợ bởi trang web này. Điều này có thể dẫn đến một số chức năng của trang web không hoạt động được hoặc gây ra một số hiện tượng lạ khi bạn truy cập thông tin. Hãy nâng cấp/cài đặt một trong các trình duyệt để sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này