astuces et conseils quand choisir des pneus bannière moto

Chỉ số tốc độ và tải trọng

Chỉ số tốc độ

Chỉ số tốc độ cho biết tốc độ tối đa mà với tốc độ đó lốp có thể chịu tải theo mức tải được quy định bởi chỉ số tải trọng và theo các điều kiện sử dụng do nhà sản xuất chỉ định.

xe máy edito chỉ số tốc độ mẹo và lời khuyên
xe máy edito chỉ số tải trọng mẹo và lời khuyên

Chỉ số tải trọng

Đây là chỉ số cho biết tải trọng tối đa mà lốp có thể tải được ở một tốc độ nhất định (được đo bằng chỉ số tốc độ) theo các điều kiện sử dụng được chỉ định bởi nhà sản xuất.

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt web không được hỗ trợ bởi trang web này. Điều này có thể dẫn đến một số chức năng của trang web không hoạt động được hoặc gây ra một số hiện tượng lạ khi bạn truy cập thông tin. Hãy nâng cấp/cài đặt một trong các trình duyệt để sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này