Tôi nên bảo dưỡng lốp xe như thế nào?

Các dấu hiệu, chẩn đoán và giải pháp để giữ và sử dụng lốp xe lâu dài

xe ô tô edito vòng lốp bị xẹp hoặc bị mềm mẹo và lời khuyên

xe ô tô edito vòng lốp bị xẹp hoặc bị mềm mẹo và lời khuyên

Lốp của tôi bị xẹp hoặc bị mềm

Lốp của tôi bị xẹp hoặc bị mềm
xe ô tô edito vòng gai lốp trông cũ và không cứng mẹo và lời khuyên

xe ô tô edito vòng gai lốp trông cũ và không cứng mẹo và lời khuyên

Gai lốp có vẻ mỏng và yếu

Gai lốp có vẻ mỏng và yếu
xe ô tô edito vòng hông lốp bị hư hỏng mẹo và lời khuyên

xe ô tô edito vòng hông lốp bị hư hỏng mẹo và lời khuyên

Hông lốp bị hư hại

Hông lốp bị hư hại

 

xe ô tô edito rung bánh xe trước mẹo và lời khuyên

xe ô tô edito rung bánh xe trước mẹo và lời khuyên

Cảm giác khi lái có sự khác biệt

Cảm giác khi lái có sự khác biệt
xe ô tô edito sửa xe ô tô mẹo và lời khuyên

xe ô tô edito sửa xe ô tô mẹo và lời khuyên

Lốp của tôi có thể sửa chữa được không và bằng cách nào?

Lốp của tôi có thể sửa chữa được không và bằng cách nào?

 

Bạn cần thêm sự trợ giúp?